Pulse

Manažment kvality

Sofistikované riadenie kvality našich výkonov a služieb je kľúčovým faktorom úspechu v porovnaní s našimi konkurentmi. Vyžaduje si to zamestnancov vysokej kvality, ktorí monitorujú a overujú výrobné procesy, pripravujú hodnotenia kvality, organizujú školenia a vykonávajú interné a externé audity - ktoré vždy spĺňajú zákonné požiadavky.

Najvyššia kontrola v systéme kvality

Ako manažér kvality budete tiež uplatňovať svoje špecializované know-how na vybavovanie sťažností, kým sa nevyriešia, a budete empatický a zručný komunikátor. Taktiež ste niekto, kto má rád tímovú spoluprácu a čelí výzvam s novými prístupmi. Ochráňte naše vysoké štandardy - a posuňte svoju kariéru na vyššiu úroveň.

Quality Management

Pracovné oblasti

Logistika znamená viac než len pohybovať tovarom. Naše obchodné oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics konsolidujú zásielky naprieč všetkými typmi prepravy a plnia celú radu úloh pre zákazníkov – od prepravy a skladovania, až po špecifické služby pre zákazníkov, ktoré optimalizujú ich hodnotové reťazce.

Viac

Zamestnávateľ

V spoločnosti DACHSER sme presvedčení, že budúcnosť patrí tým, ktorí ju organizujú. A to je to, čo robíme. Snahou o kombináciu a integráciu najinteligentnejších schopností logistickej siete na svete udržujeme globálnu ekonomiku v prevádzke - dnes aj zajtra.

Viac

Nevyžiadaná žiadosť

Nenašli ste žiadny vhodný inzerát? Žiadosť podávajte z vlastnej iniciatívy.

Viac
Mitarbeiter
201

Zamestnanci

Umsatz
66,6 mil. EUR

Obrat v EUR (hrubý (brutto), nekonsolidovaný, vrátane dovozných ciel a dane z obratu)

Standorte
5

Pobočky

Sendungen
697 500

Zásielky

Tonnage
265 100 ton

Tonáž