Pulse

Kurzy a programy rozvoja riadenia

Vedieme našich manažérov do budúcnosti tým, že im ponúkame množstvo príležitostí na rozvoj a pokrok. Príkladom toho sú naše medzinárodné školiace kurzy a programy, ktoré ich cielene pripravujú na následné manažérske pozície.

Kurzy a programy

Sme odhodlaní vás posunúť dopredu. Ponúkame vám cielené skupinové školiace kurzy a programy pre manažérov a zamestnancov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie vodcovských, sociálnych a metodických zručností. Tieto nadobudnuté schopnosti vám umožňujú vyniknúť interne aj medzinárodne. Ako vidíte, dávame našim zamestnancom veľa možností, aby sa čo najviac rozvíjali.

Zacielenie a efektivita je v rozvoji našich zamestnancov veľmi dôležitá. Pomáha nám maticová štruktúra kompetencií a foriem vzdelávania, kde zohľadňujeme rozvojové potreby manažérov, tímlídrov, vedúcich zmien aj špecialistov. Naše programy Talent manažmentu a plánu následníctva sa zameriavajú na ľudí s potenciálom rozvoja, ktorí môžu svoje schopnosti rozvíjať v súlade s potrebami firmy a prejsť tak u nás zaujímavou kariérnou cestou. Na ich zhodnotenie používame najmodernejšie techniky Assessment centier, 360 stupňovej spätnej väzby, manažérskej diagnostiky a ďalších inovatívnych nástrojov.

Pracovné oblasti

Logistika znamená viac než len pohybovať tovarom. Naše obchodné oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics konsolidujú zásielky naprieč všetkými typmi prepravy a plnia celú radu úloh pre zákazníkov – od prepravy a skladovania, až po špecifické služby pre zákazníkov, ktoré optimalizujú ich hodnotové reťazce.

Viac

Zamestnávateľ

V spoločnosti DACHSER sme presvedčení, že budúcnosť patrí tým, ktorí ju organizujú. A to je to, čo robíme. Snahou o kombináciu a integráciu najinteligentnejších schopností logistickej siete na svete udržujeme globálnu ekonomiku v prevádzke - dnes aj zajtra.

Viac

Nevyžiadaná žiadosť

Nenašli ste žiadny vhodný inzerát? Žiadosť podávajte z vlastnej iniciatívy.

Viac
Mitarbeiter
201

Zamestnanci

Umsatz
66,6 mil. EUR

Obrat v EUR (hrubý (brutto), nekonsolidovaný, vrátane dovozných ciel a dane z obratu)

Standorte
5

Pobočky

Sendungen
697 500

Zásielky

Tonnage
265 100 ton

Tonáž